TS Wisła Kraków - Sekcja szachy - Edukacja, nauka, zabawa!

Pon-Pt: 08:00 - 18:00

Zapraszamy do zapisów!

Osiągnięcia

Dołącz do profesjonalistów!

Zadzwoń +48 (12) 630-45-00

ul. Reymonta 22, Kraków

Przekaż 1%

Przekaż 1% Sekcji Szachowej

TS Wisła Kraków

Kto może przekazać 1% podatku dla naszych podopiecznych:

 • wszyscy, którzy płacą podatek dochodowy od osób fizycznych (w tym m.in. podatnicy uzyskujący dochody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych), bez względu na to, w jaki
  sposób rozliczają się z fiskusem;
 • osoby, które opodatkowane są ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych;
 • ci, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą i korzystają z liniowej 19-procentowej stawki podatku;
 • emeryci, ale pod warunkiem, że samodzielnie wypełnią PIT-37 i zrezygnują z pomocy ZUS w tym zakresie.

TS Wisła Kraków znajduje się w wykazie organizacji pożytku publicznego.
Posiadamy statut prawny takiej organizacji, co oznacza, że jesteśmy uprawnieni do otrzymywania 1 proc. To, że jesteśmy wpisani do rejestru można sprawdzić w wykazie ogłoszonym przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski lub na stronie www.pozytek.gov.pl.

Zgodnie z obowiązującym prawem to naczelnik urzędu skarbowego przekazuje na rzecz stowarzyszenia kwotę w wysokości nieprzekraczającej 1 proc. podatku należnego wynikającego
z zeznania podatkowego złożonego w terminie.
Trzeba pamiętać, że na rozliczenie się z fiskusem mamy czas do końca kwietnia.

Aby nas wesprzeć swoim 1% podatku, należy:

 

 • wybrać nas jako organizację pożytku publicznego, której chcemy przekazać 1% podatku (od tego roku podatnik ma prawo wskazać tylko jedną taką organizację);
 • w odpowiedniej rubryczce rocznego zeznania podatkowego podać nazwę organizacji oraz numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego;
  PIT-28 – poz. 129-131
  PIT-36 – poz. 305-307
  PIT-36L – poz. 105-107
  PIT-37 – poz. 124-126
  PIT-38 – poz. 58-60
 • Wpisać w rubryczkę obliczony 1% swojego podatku, według wskazówek na formularzu;
 • Pieniądze (1% podatku należnego) przekaże urząd skarbowy w terminie 3 miesięcy od daty złożenia zeznania, potrącając od wyliczonej kwoty koszty przelewu
 • W składanym przez siebie zeznaniu podatkowym prosimy wpisać w polu informacje uzupełniające – SEKCJA SZACHOWA
  Dane te mają  wpływ na dystrybucję środków gromadzonych przez Towarzystwo Sportowe Wisła Kraków.
  Informację taką należy zamieścić w rubryce „Informacjach uzupełniających”, gdzie podatnicy mogą podać swój numer telefonu, faksu, adres e-mail, a także cel szczegółowy
  na jaki przeznaczają swój 1% podatku, a przez zaznaczenie pola kwadratu można również wyrazić zgodę na przekazanie OPP danych regulowanych przez art.21b ust.5 ustawy
  o podatku dochodowym*, na zamieszczone odpowiednio w:
 • poz. 132-134 – PIT-28,
 • poz. 308-310 – PIT-36,
 • poz. 108-110 – PIT-36L,
 • poz. 127-129 – PIT-37,
 • poz. 61-63 – PIT-38.

Informacje te zostaną przekazane organizacji pożytku publicznego przez urząd skarbowy jako uszczegółowienie przekazanych kwot.

DANE ORGANIZACJI DO WPISANIA W FORMULARZU PIT:
Nazwa OPP: TOWARZYSTWO SPORTOWE WISŁA KRAKÓW
Numer KRS: 0000127464

* art. 21b ust.5 ustawy o podatku dochodowym: Naczelnik urzędu skarbowego przekazuje organizacji pożytku publicznego imię, nazwisko i adres podatnika oraz wysokość kwoty, o której mowa w ust. 1, przekazanej na rzecz tej organizacji, po wyrażeniu przez podatnika
w zeznaniu podatkowym lub korekcie zeznania, o których mowa w ust. 1, zgody na ich przekazanie.